Soldatervise

Det er nemt at udgyde en simpel dom over soldatens handlinger og fordømme ham som gemen og brutal. At sætte sig ind i hans sindelag, således at man kan beskrive, hvordan soldaten, der bestandigt sætter livet på spil, nødvendigvis må se sig selv som stående over den lov, som borgeren må følge, idet den netop sikrer sidstnævnte den tryghed, som førstnævnte fattes, er forbeholdt store digtere som Schiller.

Læs mere

Til Emma

I denne gendigtning har Oehlenschlägers romantiske tendenser virkelig fået bugt med ham. Mens Schiller slutter med et åbent spørgsmål om, hvorvidt kærligheden, som beskrevet i digtet, er forgængelig eller ej, og dermed et åbent spørgsmål om, hvorvidt digtets fiktive afsender har forstået noget som helst om kærlighed, insisterer Oehlenschläger på, at også den jordiske kærlighed, som beskrevet i digtet, er uforgængelig.

Læs mere

Drengen ved Bækken

Dette digt inspirerede mig til følgende råd, som den stakkels dreng måske kunne have brug for: Vil om kærlighed du sjunge, Tal kun ej med lodne ord, Tal med salig digtertunge; Vorden ej af denne jord. Da vil sandhed bistand låne, Da er alting dig forlent, Da gør stjerner, sol og måne Hvad dit hjerte ønsker rent.

Læs mere

Genius

Hvilken bedre måde at fejre den historiske landing af Kinas fartøj på bagsiden af månen end med et digt, der reflekterer over sammenhængen mellem videnskab og kunst? Her kommer altså fjerde digt fra Schaldemoses Schiller-samling: Genius

Læs mere