Gaade

Også danskerne kunne lide Schillers gåder fra Turandot, så i alt fire af dem er oversat til dansk. Dette er anden gåde fra tredje opsætning af Turandot, som fandt sted 24. april 1802, den sidste af de fire. Jeg har endnu engang tilføjet et billede, som skulle give et tip til løsningen, og som nok gør det lidt for nemt, for dem, der kender lidt til Thorvaldsens kunst.

Læs mere

De tre Ord

Dette digt indeholder endnu en af grundstenene i Projekt Guldalder: Den kraft, der muliggør menneskehedens evige fremskridt, kommer ikke fra en højere autoritet, der ligger udenfor os selv, og som vi må lyde af pligt. Nej! enhver kan finde kraften i sit eget indre, og enhver vil oplive den på sin vis. Når vi hver især gør denne kraft, der i bund og grund gør os til det, vi er, nemlig mennesker, til vor ledestjerne, vil vor fælles indsats føre til en symfonisk samfundsharmoni, hvor enhver med sit eget bidrag er med til at skabe en skønhed, der langt overgår

Læs mere

Foryngelsens Kilde

Visdommen gemt i epigrammet her udgør en hjørnesten i Projekt Guldalder: Kun ved i vor tid at levendegøre den skønne kulturarv – forudsætningsløst overleveret til os – der ellers ligger hen som et sovende frø, kan vi forblive skabende og unge – kan vi forblive mennesker. Ellers forfalder vi til den dyriske tilstand, som vi allerede ser udtrykt overalt omkring os.

Læs mere

Lykken og Viisdommen

Da Schiller udgav sine samlede digte i to bind i hhv. 1800 og 1803, medtog han i første bind kun ét af sine digte fra 1782-antologien, nemlig »Die Blumen.« I fortalen til andet bind beskriver han disse tidlige digte som »vildskud af et ungdommeligt dilettanteri.« Men som han tilføjer; »selv det fejlbehæftede betegner i det mindste et trin af digterens åndsdannelse.« Han medtog således 18 digte fra 1782-antologien i andet bind, deriblandt »Til Vaaren,« som udgjorde gårsdagens opslag, og »Lykken og Viisdommen,« som udgør dagens opslag.

Læs mere

Til Vaaren

Et af to ungdomsdigte af Schiller oversat til dansk (så vidt jeg ved). Mon det er et tilfælde, at dette digt passer på W.A. Mozarts skønne melodi til C.A. Overbecks »Komm, lieber Mai, und mache,« givetvis bedre kendt blandt danskere som »Kom, maj, du søde, milde!« (sikke mange kom-maer). Jeg tror det ikke. Dette er 34. opslag fra Schaldemoses Schiller-samling.

Læs mere

Jordens Deling

Et af de første Schiller-digte, der rørte mig, var Jordens Deling – jeg lavede sågar min egen danske oversættelse, før jeg kendte til Schaldemoses. Den lethed, hvormed et så svært og alvorligt stof behandles, var mig fremmed; enten var der banal lethed uden alvor, eller tung alvor uden lethed. At bære det alvorlige på let vis – at løse det uløselige – er et af den klassiske kunsts vidunderligste arbejder.

Læs mere

Ved Aarhundredets Begyndelse

Måtte vi aldrig igen skulle kunne sige om et nyt århundrede, hvad vi så ofte før har kunnet sige, og hvad Schiller, der reflekterer over Det Tysk-Romerske Riges sammenbrud, optakten til Napoleonskrigene og i særdeleshed Det Britiske Imperiums krigeriske føren sig frem overalt, som verden til den dag i dag – over 200 år senere – er så forbistret langt fra at komme sig over, måtte sige om det århundredeskifte, han oplevede.

Læs mere

Resignation

Jeg tør godt kalde dette digt præludiet til Schillers senere æstetiske teori, som han fremlægger den i brevene om »Menneskets æstetiske opdragelse« fem år senere. Senest i 1786 har Schiller gjort aldeles og uigenkaldeligt op med Immanuel Kant (1724-1804) og hans pligtteori. Godhed består ingenlunde i at forsøge sig med i en moraliserende tone at påtvinge sig selv eller andre en sur pligt, men derimod i at vise alle menneskesind, hvad deres virkelige valg og konsekvenserne af samme er.

Læs mere

Grækenlands Guder

Mon Schiller nogensinde læste Johannes Keplers værker? Den store skaber af den nye astronomi taler med et skønt sprog om den levende natur. Han modbeviser uigendriveligt den dogmatiske forestilling, som Schiller her angriber, om at videnskabelig grundighed udelukker en legende og subjektiv, nærværende og varm omgang med naturfænomenet.

Læs mere

Broen

Det gælder liv og død, når du svarer på Turandots gåder. Men som prins Kalaf siger det: »Død eller Turandot.« Her er reglerne: »Hver Prinds som Beiler kan hos Turandot sig melde, Dog trende Gaader først hun lægger frem for ham. Hvis ei han løser dem, hans Hoved maa undgielde, Paa Pekins Mure det opstilles da til Skam. Men løses Gaaderne, da har han Bruden vundet. Saa lyde Lovens Ord, som hellig Eed har bundet.«

Læs mere