Forordet til »Lucius Annæus Seneca's mindre moralske Afhandlinger« (1801)


Christian Gorm Limkilde (1771-1840) fik i forbindelse med en konkurrence i 1799 udgivet sin oversættelse af Senecas »Om Livets Korthed« De Brevitate Vitae i tidsskriftet Minerva. Denne faldt i god jord hos »Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse,« der efterfølgende finansierede udgivelsen af denne samt yderligere fire af Limkilde gjorte oversættelser af Seneca. Denne må have solgt udmærket, for i 1804 udkom de første 50 af Senecas breve til Lucilius, oversat af Limkilde, betalt af selskabet. Efterfølgende udkom de næste 30 breve, dog først i 1816. Limkilde skriver i udgivelsen til læseren:

»Oversættelsen af disse Seneca's Breve har i flere Aar lagt færdig, men Forlæggeren, Hr. Boghandler Hempel, har ikke dristet sig til at udgive den i Trykken før nu. Om Mere af denne Forfatters Værker skal udkomme i Modersmaalet fra min Haand, vil beroe saavel paa den Maade, hvorpaa Arbeidet bliver optaget, som paa den Afsætning, Skrivtet, hvilket jeg herved anbefaler til Læsernes gunstige Dom, maatte finde.«

Limkilde udgav øjensynligt ikke flere oversættelser af Seneca, hvilket vidner om, at det selv i Guldalderen var svært at finde afsætning til værker som disse.

Må tiden komme, hvor skønhedernes og videnskabernes udbredelse i det hele taget står over sådanne bekymringer.

Jeg fremlægger her forordet til første udgave, der fremviser den opmærksomme læser flere interessante elementer. Det er ikke udelukket, at der efter Schaldemoses Schiller-samling i 80 dage her lægges breve op fra Seneca.

1801-Senecas-mindre-moralske-Afhandlinger_indledning

Hent PDF-fil ned

Tekstgrundlag:
Limkilde, Christian Gorm 1801: Seneca's mindre moralske Afhandlinger, S. Hempel, Odense.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.