Seks Epigrammer


Dagens udgivelse fra Schaldemoses Schiller-samling byder på seks epigrammer, hvoraf det første har givet anledning til opslagets billeded. Schiller refererer med »Den moralske Digter« angiveligt til en Johann Caspar Lavater (1741-1801), der var meget optaget af ansigtstydning eller »Fysiognomik,« altså forestillingen om, at man kan aflæse et menneskets karaktertræk ud fra ansigtets form. Billedet stammer fra hans bog, der bar denne titel. Lavater var kendt for sine beklagelser over, at samtidens litterære produktion var tom for tegn på geni.

13-Seks-Epigrammer

Hent PDF-fil ned

Seks Epigrammer

»Fr. H.« (ukendt, muligvis Frederik Høegh-Guldberg 1771-1852)

Den moralske Digter
Efter Friedrich Schillers
An einen gewissen moralischen Dichter (Xenien, 1797)

Ja, et elendigt Skrog, det veed jeg, er Mennesket; dette
Vilde jeg glemme og kom, ak, destoværre! til Dig!

Boghandleranmeldelse
Efter Friedrich Schillers
Buchhändler-Anzeige (Xenien, 1797)

Maalet, hvortil det bestemtes, bør hvert et Menneske kjende;
For en Daler Courant er det at have hos mig!

Korrekthed
Efter Friedrich Schillers
Korrektheit (Tabulae Votivae, 1797)

Fri for Dadel, det er den ringeste Grad og den Største;
Afmagt eller og Kraft fører alene dertil.

Pligt for Enhver
Efter Friedrich Schillers
Pflicht für jeden (Tabulae Votivae, 1797)

Stræb til det Hele og kan Du selv ei blive et Heelt, da
Som et tjenende Led slutte Du Dig til et Heelt.

Ilias
Efter Friedrich Schillers
Ilias (1795)

Sønderriver Homeros' Krands kun og Fædrene tæller
Til det fuldendte, evige Værk!
Een kun dets Moder er og Moderens Træk det bevarer,
Dine udødlige Træk, o Natur!

Valg
Efter Friedrich Schillers
Wahl (Tabulae Votivae, 1797)

Hvis Du ei Alle at tækkes formaaer ved din Daad og dit Kunstværk,
Søg at behage Faa; Mange at tækkes er slemt.

Hent TXT-fil ned

Tekstgrundlag:
Schaldemose, Frederik 1842: Digte af Friedrich v. Schiller, A.G. Salomon's Forlag, Kjøbenhavn, s. 54-56.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.