Troskab


I den højere kultur er et ord et ord. Fætrene Frederik 3. »den Smukke« af Østrig (1289-1330) og Ludvig 4. »Bayreren« (ca. 1287-1347) støttedes i 1314 efter Henrik 7.s død (ca. 1279-1313) af henholdsvis fire og fem kurfyrster, hvorfor de begge erklærede sig kejsere af Det Tysk-Romerske Rige. Efter en lang og sej kamp tog Ludvig Frederik til fange ved Mühldorf i 1322. De forsonede sig endeligt i 1325, hvorefter de til Frederik 3.s død formelt set herskede sammen, dog med med Ludvig som den egentlige hersker.

Denne forsoningshistorie inspirerede flere kunstværker i det 18. og 19. århundrede, deriblandt dette 24. opslag fra Schaldemoses Schiller-samling.

God fornøjelse!

24-Troskab

Hent PDF-fil ned

Troskab

Frederik Schaldemose (1783-1853)
Efter Friedrich Schillers
Deutsche Treue (1795)

Om Germaniens Scepter stred mod Ludvig af Bayern
Friedrich af Habsburgs Æt, Keisere begge ved Valg;
Men den austriske
Yngling sveeg Krigslykken; han faldt i
Fjendens Hænder, som ham tvang paa den blodige Mark.
Med sin Throne han kjøber sig løs; sit Ord maa han give,
For sin Fjende i Kamp mod sine Venner at gaae.
Men hvad fangen han lovede, kan han fri dog ei holde,
Se, da iler paa Stand, Fyrsten til Fængslet igjen.
Dybt bevæget omarmer ham nu hans Fjende, de vexle
Dagligt ved samme Bord Bægret med broderligt Sind;
Arm i Arm paa det samme Straa nu Heltene hvile,
Medens det blodige Had herjer det rasende Folk.
Bort med Friedrichs Hær maa Ludvig drage; sin Fjende
Beder han tillidsfuld vogte hans Fædrenearv.
»Ja, det er saa! Det er virkelig saa! Her staaer det i Brevet!«
Raabde Bispen i Rom, da han det Budskab fornam.

Hent TXT-fil ned

Tekstgrundlag:
Schaldemose, Frederik 1842: Digte af Friedrich v. Schiller, A.G. Salomon's Forlag, Kjøbenhavn, s. 111.
Billedkilde:
Ukendt kunstner: Versöhnung Ludwig des Baÿern mit seinem Gegenkönig Friedrich dem Schönen Anno 1325.
Litteratur
Jensen, Kurt Villads 2009: Frederik 3. den Smukke, Den Store Danske.
Linton, Michael 2013: Ludvig 4. Bayreren, Den Store Danske.
Jensen, Kurt Villads 2013: Henrik 7., Den Store Danske.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.